Voda za ljudsku potrošnju i otpadna voda

Služba za zdravstvenu ekologiju prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju i stanje vodoopskrbe, kakvoću otpadnih, površinskih i voda za rekreaciju.