Tehnički pregledi

Za potrebe tehničkog pregleda u svrhu izdavanja uporabne dozvole potrebno je poslati zahtjev na mail ekologija2@zzjziz.hr .

Zahtjev treba sadržavati: podatke o naručitelju (ime i prezime/naziv naručitelja, adresu naručitelja, OIB, kontakt osobu, broj telefona/telefaksa, e-adresu) i podatke o građevini (katastarska čestica i ostali tehnički podaci). 

Cisterne i bušotine

Uzorci se dostavljaju u preuzetoj sterilnoj ambalaži zavoda ili  čistoj vlastitoj, volumena najmanje 1 L. Uzorak držati u hladnjaku i dostaviti u laboratorij u roku od 24 sata. 

 


Kontakti