Česta pitanja (FAQ)

Često postavljana pitanja (FAQ)


Služba za javno zdravstvo

Pozivom na tel. 052 529 022, GSM: 099 380 4545, e-mailom na savjetovaliste@zzjziz.hr ili osobnim dolaskom.
Nije potrebna uputnica, savjetovanja su besplatna.

Ako je rezultat Vašeg testa negativan nećete dobiti obavijest jer je u sklopu Nacionalnog programa predviđeno obavještavanje samo osoba s pozitivnim testom.
Osobe s pozitivnim nalazom bit će obaviještene telefonom i na kućnu adresu će dobiti poziv na kolonoskopiju (točan datum, vrijeme i mjesto pregleda te postupak pripreme za pregled - čišćenja crijeva).
Ukoliko ipak želite provjeriti nalaz testiranja stolice, možete to učiniti osobnim dolaskom u Zavod ili preko besplatnog telefona 0800 202 000 (ponedjeljak –petak od 12 do 15 sati).

Nalaze pišu i šalju poštom mamografske jedinice u kojima je pregled obavljen te je stoga najbolje da se obratite njima osobno ili telefonom.
U slučaju potrebe možete se javiti i nama u Zavod na besplatni telefon 0800 202 000 (ponedjeljak –petak od 12 do 15 sati).

Sve ordinacije bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om dužne su prema zakonskim propisima i Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti RH dostavljati godišnja izvješća.
Za dodatne informacije oko načina dostave i stručno-metodološku podršku obratite se županijskoj povjerenici za statistiku Elviani Rudan, dipl.med.techn. na tel. 052 529 058, email: elviana.rudan@zzjziz.hr ili osobno.Služba za zdravstvenu ekologiju

Prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize,monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe( NN 125/2017) i članku 7.točka 8, uzorke vode za ljudsku potrošnju mora uzeti stručna osoba laboratorija iz članka 13 stavka 1. i 3.Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

Izvještaji se šalju poštom ili se mogu preuzeti osobno

Sve informacije vezane za izvještaj mogu se dobiti putem maila: ekologija2@zzjziz.hr, telefonskim putem: 052 529 019 ili osobnim dolaskomSlužba za školsku i adolescentnu medicinu

Za izdavanje preslike cijepnog statusa, pošaljite poruku sa osobnim podacima na službeni mobitel nadležne školske ambulante. Biti ćete kontaktirani najkasnije slijedeći radni dan.

Ne. Brigu o liječenju bolesne djece koja su navršila sedam godina preuzimaju liječnici obiteljske medicine. Doktori medicine – specijalisti školske medicine provode poslove preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite školske djece i mladeži pri Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije.

U školskoj godini 2017./2018.god. cjepivo protiv HPV infekcije je besplatno za djecu koja pohađaju osmi razred osnovne škole, a sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Ako Vaše dijete nije obavilo sistematski pregled, morate se obratiti timu školske medicine koji je nadležan za školu koje Vaše dijete pohađa. Kontakte nadležnih timova možete pronaći na našoj web stranici. Uobičajeno je da nadležni tim školske medicine naknadno poziva učenike koji su propustili sistematski pregled do kraja tekuće školske godine

Potvrdu za upis u srednju školu ili upis na fakultet izdaje nadležni liječnik specijalist školske medicine samo za one obrazovne programe koje je propisalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a sukladno Odluci o upisu učenika u prvi razred srednje škole, odnosno o zahtjevima pojedinih fakulteta. Detaljnije informacije na web stranici https://www.upisi.hr i na web stranicama pojedinih fakulteta

Nadležni školski liječnik pregledava svako dijete prije cijepljenja i za svako pojedino dijete postavlja privremene ili trajne kontraindikacije ukoliko to smatra potrebnim. Ako liječnik odgodi cijepljenje vašeg djeteta, dobit ćete novi termin za cijepljenje

Svi relevantni stručnjaci koji se bave cijepljenjem preporučuju cijepljenje protiv HPV kao djelotvornu zaštitu od HPV infekcije, a time se sprečava više vrsta spolnih prekanceroza i raka spolnih organa oba spola

Postupak radi ostvarivanja mirovanja studentskih obaveza iz zdravstvenih razloga
Potvrde će se izdavati studentima koji su se pravovremeno (unutar 30 dana od pojave zdravstvenih tegoba) javili nadležnom studentskom liječniku. Potom će se izdati Liječnička potvrda da su verificirane zdravstvene poteškoće. Student je dužan predati navedenu potvrdu fakultetu. Pred upis u slijedeću akademsku godinu, ukoliko je zdravstveno stanje odgovaralo traženom, izdati će se Potvrda za mirovanje studentskih obveza za prošlu akademsku godinu.Služba za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja

Sve naše usluge su besplatne za građane i ne plaćaju se

U našoj Službi psihijatri i liječnik pišu preporuke za supstitucijsku ili neku drugu psihofarmakoterapiju, a ona se može ostvariti kod liječnika obiteljske medicine

U Službi za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja moguće je provesti testiranje urina na prisustvo psihoaktivnih droga.
Urin se uzima pod nadzorom medicinske sestre. Rezultate testova moguće je dobiti odmah nakon testiranja. Usluga je besplatna za građane i dostupna bez liječničke uputnice

U našoj Službi moguće je obaviti testove na hepatitis B, hepatitis C, HIV i sifilis iz kapilarne krvi.
Rezultate testa moguće je dobiti odmah nakon testiranja. Usluga testiranja je besplatna za građane i dostupna bez liječničke uputnice

U našoj Službi liječe se i osobe koje imaju problem ovisnosti o alkoholu te mlade osobe koje prekomjerno konzumiraju alkohol. Mogu se uključiti u individualni, partnerski, obiteljski i grupni psihoterapijski i savjetodavni tretman. Tretman liječenja provode psihijatri i psiholozi. Usluga je besplatna za građane i dostupna bez liječničke uputniceSlužba za mikrobiologiju

Služba za epidemiologiju