Slike zdravlja

Zdravlje i kvalitetan život potrebe su koje građani žele ostvariti, osim na nacionalnom nivou, i u svojoj regionalnoj i lokalnoj zajednici – županiji, gradu/općini, mjesnom odboru, naselju, ulici…. Odgovornost samouprave u pripremi, donošenju i primjeni zdravstvenih, socijalnih i drugih programa koji utječu na ili stvaraju uvjete za bolje zdravlje i kvalitetu života poznata je i primjenjuje se kako u Europi (posebno unutar Europske mreže zdravih gradova pokrenute 1986.g.), tako i u drugim razvijenim zemljama svijeta.

Zdravi gradovi i županije u Hrvatskoj (okupljeni unutar Hrvatske mreže zdravih gradova) i Europi izrađuju Slike zdravlja kao osnovne dokumente na koje nadovezuju Planove za zdravlje koji uključuju sve relevantne sektore i nivoe u gradskoj vladi te same građane. 

Slika zdravlja je kvantitativan i kvalitativan opis zdravlja građana i svih čimbenika koji utječu na zdravlje (socijalni, okolišni, infrastrukturni čimbenici te način ponašanja - stilovi života građana). Nastaje sumiranjem različitih podataka o zdravlju koji već postoje u gradu te istraživanjem. 

Svrha Slike je identifikacija problema, predlaganje područja djelovanja na kojima je moguće postići poboljšanje te stimuliranje na akciju za promjenu zdravlja.

Slika zdravlja:

-pomaže ujedinjavanje i dogovor partnera iz raznih sektora u društvu o području akcije za poboljšanje zdravlja,

-pomaže uočiti eventualne potrebe za novim podacima o zdravlju, ali i postaviti ciljeve koje treba dostići,

-javna prezentacija Slike zdravlja stimulira interes javnosti i medija te poboljšava razumijevanje zdravlja i zdravstvenih pitanja.

Slika zdravlja predstavlja i instrument za evaluaciju tijekom nadolazećih godina.