Javnozdravstveni glas

Glasilo Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije

Javnozdravstveni glas izlazi kvartalno od 2000. godine. Sadrži podatke o radu svih službi Zavoda, aktualne teme iz javnog zdravstva te vijesti i poruke. Namijenjen je još kvalitetnijoj komunikaciji s primarnom zdravstvenom zaštitom i drugim partnerima koji rade na unapređenju zdravlja u našoj Županiji i šire (druge zdravstvene ustanove, županijski i gradski odjeli i uredi za zdravstvo, socijalnu skrb i rad, društvene djelatnosti, te prostorno planiranje i zaštitu okoliša itd.).