Izvješće za 2016. godinu

Podaci o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji u 2016. godini

1. STANOVNIŠTVO I VITALNI DOGAĐAJI

Broj stanovnika
Prirodno kretanje stanovništva
Umrla dojenčad, mala djeca i rodilje
Umrli

2. SISTEMATSKI PREGLEDI I BOLESTI ILI STANJA

Sistematski pregledi
Evidentirane bolesti i stanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Evidentirane bolesti i stanja u stacionarnom liječenju, dnevnim bolnicama i hemodijalizii
Evidentirane bolesti i stanja kod bolničke rehabilitacije

3. PORODI I PREKIDI

Porodi
Prekidi trudnoće

4. MALIGNE BOLESTI

Novooboljeli
Umrli
Nacionalni programi ranog otkrivanja

5. KARDIOVASKULARNE I MENTALNE BOLESTI, DIABETES I OZLJEDE

Kardiovaskularne bolesti
Diabetes mellitus
Mentalne bolesti i poremećaji
Ovisnost o drogama
Ozljede i otrovanja

6. ZARAZNE BOLESTI, MIKROBIOLOŠKI I ZDRAVSTVENO-EKOLOŠKI POKAZATELJI

Zarazne bolesti
Mikrobiološki pokazatelji
Zdravstveno-ekološki pokazatelji

7. ZDRAVSTVENE USTANOVE, ORDINACIJE I KADROVI

Popis zdravstvenih ustanova
Privatne ordinacije
Zdravstveni radnici
Nezaposleni zdravstveni radnici

8. RAD U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Ugovorne ordinacije
Zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece
Zdravstvena zaštita školske djece i mladeži
Zdravstvena zaštita odraslih osoba
Zdravstvena zaštita starih osoba
Zdravstvena zaštita žena
Zaštita i liječenje usta i zubi
Patronaža i zdravstvena njega u kući
Hitna medicinska pomoć
Medicina rada

9. SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA I BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Mreža
Pregledi u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti
Ortodoncija
Bolnička zaštita
Dnevne bolnice i hemodijaliza

10. SOCIO-EKONOMSKI POKAZATELJI

Zaposleni i nezaposleni
Plaće i mirovine
Korisnici socijalne skrbi
Pokazatelji kriminaliteta