Izvješće za 2012. godinu

Podaci o zdravstvenom stanju pučanstva i radu zdravstvene djelatnosti u istarskoj županiji u 2012. godini.

1. Stanovništvo i vitalni događaji

Broj stanovnika
Prirodno kretanje stanovništva
Umrla dojenčad, mala djeca i rodilje
Umrli

2. Sistematski pregledi i pobol pučanstva

Sistematski pregledi
Pobol u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Bolnički pobol

3. Porodi i prekidi

Porodi
Prekidi trudnoće

4. Maligne bolesti

Novooboljeli
Umrli
Nacionalni programi

5. Drugi javnozdravstveni problemi

Kardiovaskularne bolesti
Diabetes mellitus
Mentalne bolesti i poremećaji
Ovisnost o drogama
Ozljede i otrovanja

6. Zarazne bolesti, mikrobiološki i zdravstveno-ekološki pokazatelji

Zarazne bolesti
Mikrobiološki pokazatelji
Zdravstveno-ekološki pokazatelji

7. Zdravstvene ustanove, ordinacije i kadrovi

Popis zdravstvenih ustanova
Privatne ordinacije
Zdravstveni radnici
Zdravstveni radnici po specijalnosti i dobi
Nezaposleni zdravstveni djelatnici

8. Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Ugovorne ordinacije
Zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece 
Zdravstvena zaštita školske djece i mladeži 
Zdravstvena zaštita odraslih osoba
Zdravstvena zaštita starih osoba
Zdravstvena zaštita žena
Zaštita i liječenje usta i zubi 
Patronaža i zdravstvena njega u kući 
Hitna medicinska pomoć
Medicina rada

9. Specijalističko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zaštita

Mreža
Pregledi u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti
Ortodoncija
Bolnička zaštita
Dnevne bolnice i hemodijaliza
Transfuzija krvi

10. Socio-ekonomski pokazatelji

Obrazovanje i pismenost
Obitelji
Aktivnosti i izvori sredstava za život
Kućanstva i stanovi
Zaposleni i nezaposleni
Plaće i mirovine 
Korisnici socijalne skrbi