Izvješće za 2009. godinu

Podaci o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u istarskoj županiji u 2009. godini.

1. Stanovništvo i vitalni događaji

Broj stanovnika
Prirodno kretanje stanovništva
Umrla dojenčad, mala djeca i rodilje
Umrli

2. Sistematski pregledi i pobol pučanstva

Sistematski pregledi
Pobol u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Bolnički pobol

3. Porodi i prekidi

Porodi
Prekidi trudnoće

4. Maligne bolesti

Novooboljeli
Umrli
Nacionalni programi

5. Drugi javnozdravstveni problemi

Kardiovaskularne bolesti 
Diabetes mellitus
Mentalne bolesti i poremećaji
Ovisnost o drogama
Ozljede i otrovanja

6. Zarazne bolesti, mikrobiološki i zdravstveno-ekološki pokazatelji

Zarazne bolesti
Mikrobiološki pokazatelji
Zdravstveno-ekološki pokazatelji

7. Zdravstvene ustanove, ordinacije i kadrovi

Popis zdravstvenih ustanova
Privatne ordinacije
Radnici u zdravstvenim ustanovama
Zdravstveni radnici u privatnoj praksi
Zdravstveni radnici po specijalnosti i dobi
Nezaposleni zdravstveni djelatnici

8. Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Ugovorne ordinacije
Zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece
Zdravstvena zaštita školske djece i mladeži
Zdravstvena zaštita odraslih osoba
Zdravstvena zaštita starih osoba
Zdravstvena zaštita žena
Zaštita i liječenje usta i zubi
Patronaža i zdravstvena njega u kući
Hitna medicinska pomoć
Medicina rada

9. Specijalističko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zaštita

Mreža
Pregledi u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti
Ortodoncija
Hemodijaliza
Bolnička zaštita
Transfuzija krvi

10. Socio-ekonomski pokazatelji

Stanovništvo prema završenoj školi
Stanovništvo prema aktivnosti
Zaposleni
Nezaposleni
Plaće i mirovine
Korisnici socijalne pomoći