Voditelj Službe: Iva Janković, dr.med., spec.epidemiolog

 

Epidemiologija je medicinska grana i znanost koja se bavi otkrivanjem uzroka i širenja bolesti te sprječavanjem pojave bolesti u ljudskoj zajednici.

Temeljem prikupljanja i obrade prijava i podataka dobivenih od liječnika obiteljske medicine, bolnica i laboratorija, planira i provodi preventivne i protuepidemijske mjere s ciljem sprečavanja pojave, smanjenja učestalosti, pa i iskorjenjivanje bolesti.

Služba za epidemiologiju temelji svoj rad na Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti(NN 79/07, 118/08, 43/09), međunarodnim propisima i preporukama (svjetske zdravstvene organizacije, SZO Europskog centra za praćenje zaraznih bolesti – ECDC), pravilnicima i drugim zakonskim propisima, naputcima Ministarstva Zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i drugim preporukama i smjernicama.

U svom radu surađuje sa veterinarskom, sanitarnom i drugim inspekcijama s ciljem utvrđivanja rizika i donošenja protuepidemijskih i drugih mjera.

U Službi za epidemiologiju nalaze se četiri odjela:

Provodi antirabičnu zaštitu (zaštitu od bjesnoće) anketiranjem, i po indikaciji, cijepljenjem ugriženih osoba,
Intervenira u slučaju pojave epidemija zaraznih bolesti ili koje druge bolesti ili smrti od javnozdravstvenog značaja,
Provodi zdravstveni nadzor nad kliconošama,
Provodi zdravstveni nadzor nad osobama koje rade u ugostiteljstvu, trgovini, zdravstvu, obrazovanju i drugim djelatnostima predviđenim zakonom,
Izdaje sanitarne iskaznice (...),
Organizira tečajeve higijenskog minimuma (...)

Planira, nabavlja i distribuira cjepiva prema obveznom Programu cijepljenja,
Prati procijepljenost prema obveznom programu cijepljenja putem mjesečnih i godišnjih izvješća o provedenom cijepljenju te prati i evidentira nuspojave cijepljenja,
Vrši uslugu cijepljenja pomoraca, putnika i ostalih prema potrebi,
Propisuje lijekove i daje upute putnicima o sprečavanju nastanka malarije, kolere i drugih bolesti,
Informira javnost i zdravstvene ustanove i djelatnike

Izrađuje programe preventivnih DDD mjera,
Provodi stručni nadzor nad preventivnim DDD mjerama,
Provodi monitoring komaraca,
Provodi opće i protuepidemijske DDD mjere,
Provodi sustavne akcije deratizacije i dezinsekcije komaraca


Kontakti i radna vremena sa korisnicima

tel: 052 434 909
porec@zzjziz.hr
RADNO VRIJEME
Obavijest o radnom vremenu obavljanja sanitarnih pregleda pogledajte OVDJE.

tel: 052 721 141
umag@zzjziz.hr
RADNO VRIJEME
Obavijest o radnom vremenu obavljanja sanitarnih pregleda pogledajte OVDJE.

tel: 052 841 655
rovinj@zzjziz.hr
RADNO VRIJEME
Obavijest o radnom vremenu obavljanja sanitarnih pregleda pogledajte OVDJE.

tel: 052 858 014
labin@zzjziz.hr
RADNO VRIJEME
Obavijest o radnom vremenu obavljanja sanitarnih pregleda pogledajte OVDJE.

tel: 052 663 545
buzet@zzjziz.hr
RADNO VRIJEME
Obavijest o radnom vremenu obavljanja sanitarnih pregleda pogledajte OVDJE.

tel: 052 624 943
pazin@zzjziz.hr
RADNO VRIJEME
Obavijest o radnom vremenu obavljanja sanitarnih pregleda pogledajte OVDJE.

DDD

tel: 052 529 033
ddd@zzjziz.hr
PON - PET: 07:00 - 15:00