Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Pazin

Peludna prognoza za period 02.07.2020. - 05.07.2020.
DRVEĆE - prevladava pelud bora
TRAVE
KOROV - prevladava pelud crkvine

LEGENDA:

  • Niska koncentracija: Samo izuzetno osjetljive osobe mogu imati tegobe
  • Umjerena koncentracija: Većina alergičnih osoba mogu imati tegobe
  • Visoka koncentracija: Sve alergične osobe mogu imati tegobe