Školski preventivni programi

Baza podataka je nastala kao odgovor na potrebu razvoja i unapređenja školskih preventivnih programa škola u Istarskoj županiji. Jačanje kapaciteta škola za planiranje i provedbu školskih preventivnih programa važna je zadaća sustava obrazovanja i javnog zdravstva.

Svrha ove baze je objediniti sve preventivne programe koje provode škole u Istarskoj županiji, umrežiti škole i dati podršku u dijeljenju primjera dobre prakse.

Baza podataka je nastala uz financijsku potporu Istarske županije u sklopu prioriteta "Mentalno zdravlje djece i mladih".

Naziv programa Ime škole Općina/Grad Godina

 

* Ukoliko ne vidite sadržaj baze molimo slijedite ovaj link: http://zzjziz.hr/index.php?id=167