Plaćanje karticama

Usluge Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije koje je moguće platiti karticama

 

U Službi za epidemiologiju (na svim lokacijama Službe)

- pregledi za sanitarne knjižice

- tečaj higijenskog minimuma

- usluge cijepljenja

 

U Službi za mikrobiologiju (Pula, Nazorova 23)

- usluge mikrobioloških pretraga