Rad prijamne ambulante

Prijamna ambulanta Službe za mikrobiologiju (na adresi Nazorova 23, Pula) radi:

Radnim danom: (Ponedjeljak-Petak)
Prethodno naručivanje na pretrage nije potrebno.

Uzimanje uzoraka u ambulanti: 7.00 – 14.00 sati (pauza 10.30-11.00 sati)

Prijam donesenih uzoraka: 7.00 – 19.00 sati (pauza 10.30-11.00 i 16.30-17.00 sati) 

Izdavanje nalaza: 12.00 – 16.30 sati

Pacijent za pretragu mora donijeti ispravno popunjenu uputnicu s oznakom šifre djelatnosti 254,Medicinska mikrobiologija s parazitologijom (ZZJZIZ),te zdravstvenu iskaznicu osnovnog osiguranja (i dopunskog osiguranja ako je posjeduje).

Obavještavamo pacijente:

Zbog uvođenja e-uputnica,e-nalazi se elektronskim putem šalju direktno liječniku koji je e-putem zatražio pretragu.