Odjel za pripremu podloga i sterilizaciju

Usluge Odjela

U Odjelu za pripremu podloga i sterilizaciju vrši se sterilizacija laboratorijskog pribora za rad i priređivanje krute i tekuće hranjive podloge koje koriste Služba za mikrobiologiju, te Služba za zdravstvenu ekologiju.

U Odjelu se također dekontaminira infektivni materijal obje Službe te kontrolira ispravnost procesa sterilizacije vanjskih korisnika