Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika i studenata


Sistematski pregledi

Sistematski pregledi se provode u svrhu praćenja rasta i razvoja te kontrole zdravstvenog stanja i utvrđivanja poremećaja zdravlja.

Pregled se obavlja u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na odabir zvanja i najpogodnijeg srednjoškolskog obrazovanja. Sastavni dio sistematskog pregleda je i ispunjavanje upitnika u svrhu probira na poremećaje mentalnog zdravlja. Pregledi se obavljaju u prvom polugodištu svake šk. godine.

Pregled se obavlja u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja te rizičnih ponašanja i navika, kao i prilagodbe na srednju školu. Sastavni dio sistematskog pregleda je i ispunjavanje upitnika u svrhu probira na poremećaje mentalnog zdravlja. Pregledi se obavljaju krajem prvog i u drugom polugodištu svake šk. godine.

Pregled se obavlja u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja studenata, prilagodbe na fakultet, te otkrivanja rizičnih ponašanja i navika studenata u svrhu daljnjeg pružanja pomoći i prosvjećivanja preko savjetovališta


Ostali preventivni pregledi


Probiri

Postupak kojim se u rizičnoj populaciji prividno zdravih, pronalaze pojedinci u kojih se sumnja na neku bolest ili poremećaj

Zdravstvena i tjelesna kultura

Utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti učenika za savladavanje redovitog ili prilagođenog programa tjelesne i zdravstvene kulture. Praćenje tjelesne spremnosti učenika te posebna skrb o učenicima koji se rekreativno bave sportom u školskim sportskim klubovima. Pregledi ove skupine djece rade se kontinuirano tijekom školske godine

Mjere zaštite od zaraznih bolesti

Provodi se kontinuirano kroz školsku godinu

Cijepljenja


Savjetovališni rad

Savjetovališni rad odvija se u obvezno izdvojenom vremenu za savjetovalište u trajanju od najmanje 3 sata tjedno.
Provodi se u svrhu pomoći u rješavanju temeljnih problema s kojima se susreću djeca, adolescenti, njihovi roditelji, skrbnici, nastavnici i učitelji: prilagodba na školu, školski neuspjeh, poremećaji ponašanja, problemi razvoja i sazrijevanja, kronični poremećaji zdravlja, planiranje obitelji, zloupotreba psiho aktivnih droga i drugi oblici ovisnosti, problemi mentalnog zdravlja i dr.
Praćenja zdravstvenog stanja učenika, te uspješnosti savladavanja predviđenog odgojno obrazovnog programa.
Posjet savjetovalištu potrebno je prethodno najaviti telefonski.

Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja

Prema godišnjem programu rada obavlja se kao zasebna aktivnost, ili nakon sistematskih pregleda.
Osim ovih tema, prema dogovoru i zahtjevu škola, mogu se dogovarati i druge teme s učenicima, profesorima i roditeljima.
Zdravstveni odgoj se u pravilu provodi u školama prema dogovoru tijekom školske godine, a može i u školskim ambulantama ovisno o kapacitetima prostora.

Utvrđivanje psihofizičke sposobnosti učenika i primjerenog oblika školovanja


Svi nadležni školski liječnici su imenovani kao članovi školskih i uredskih Povjerenstava za utvrđivanje primjerenih oblika školovanja