Ured ravnatelja

Ravnatelj: Aleksandar Stojanović, dr. med. spec. epidemiologije

 

U Uredu ravnatelja obavljaju se administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, protokolarni poslovi, poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacija sa tijelima državne uprave, jedinicom područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama, stručni i administrativni poslovi iz djelatnosti Zavoda, a u svezi s radom ravnatelja, njegova zamjenika i pomoćnika.


Odjeli i kontakti

Voditelj za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
Sunčica Matanić-Stojanović, dipl. sanit. ing., univ. mag. admin. sanit.

Voditelj kvalitete sustava upravljanja
Mirjana Družetić, dipl. ing. preh. teh.

Stručni savjetnik - stručnjak za zaštitu na radu
Dajana Ravnić Golob, struč. spec. ing. sec.