GIS karta krpelja

 

Karta nadzornih aktivnosti i trenutne poznate rasprostranjenosti krpelja u Istri

 Na GIS karti su prikazani prostorno-vremenski podaci o pojavnosti krpelja i s njima povezanih bolesti, proučavanje populacija domaćina te određivanje što je moguće točnijih mikrolokacija pojavnosti krpelja.

 Prema našim saznanjima, ovo je prvi sveobuhvatni pregled prostorno-vremenskih podataka vezanih uz krpelje na području Istre uz upotrebu geoprostornih tehnologija kako bi se zdravstvenim djelatnicima u javnom zdravstvu omogućila u budućnosti izrada strategije i predikcijskih modela kretanja krpelja i bolesti.

 

GIS PORTAL 

GIS PORTAL ( pregled karte )