Programi koje provodimo u ovoj godini

   


U 2024. g., NZZJZIŽ provodi sljedeće programe:

1. Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama
2. Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama i osnovnim školama
3. Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama
4. Zajedno za zdravo odrastanje
5. Provedba mjera preventivne DDD
6. Izrada prijedloga Programa mjera preventivne DDD
7. Stručni nadzor nad provedbom mjera preventivne DDD
8. Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana
9. Ispitivanje kvalitete mora na plažama
10. Savjetovalište za prehranu
11. Savjetovalište za spolno zdravlje mladih
12. Program prevencije i vanbolničko liječenje ovisnosti