Programi koje provodimo u ovoj godini

   


U 2023. g., NZZJZIŽ provodi sljedeće programe:

1. Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama
2. Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama i osnovnim školama
3. Utvrđivanje količine, soli, šećera i transmasnih kiselina u cjelodnevnim obrocima predškolskih ustanova
4. Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama
5.Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola
6.Zajedno za zdravo odrastanje – interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola
7.Emocionalne teškoće u dječjoj dobi - predavanje i podrška za djelatnike škola
8. Provedba mjera preventivne DDD
9. Izrada prijedloga Programa mjera preventivne DDD
10. Stručni nadzor nad provedbom mjera preventivne DDD
11. Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana
12. Identifikacija vrsta krpelja te dokazivanje prisutnosti patogenih mikroorganizama u njima
13. Ispitivanje kvalitete mora na plažama
14. Savjetovalište za prehranu
15. Savjetovalište za spolno zdravlje mladih
16. Program prevencije i vanbolničko liječenje ovisnosti