Služba za školsku i adolescentnu medicinu

Voditelj Službe: Daniela Beaković, dr. med., specijalist školske medicine


Prema Programu specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika i studenata, timovi
školske i adolescentne medicine provode specifične i preventivne aktivnosti za učenike i studente s
ciljem osiguranja nesmetanog rasta i razvoja te tjelesnog i psihičkog sazrijevanja.

Zbog specifičnosti razvojnog razdoblja te mnogostrukih utjecaja na razvoj mladih, ciljevi specifične i
preventivne zdravstvene zaštite mladih obuhvaćaju:

  •    Rano uočavanje i prepoznavanje bolesti ili poremećaja zdravlja
  •    Sprečavanje nastanka društveno neprihvatljivog oblika ponašanja
  •    UUsvajane stavova i navika zdravijeg načina života
  •    Razvijanje odgovornosti za osobno zdravlje
  •    Zaštita mentalnog zdravlja osobito vezano uz probleme učenja i prilagodbe na školu
  •    Zaštita reproduktivnog i spolnog zdravlja
  •    Rad sa djecom koja imaju kronične poremećaje zdravlja

Službu za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije čini
sedam timova na šest lokaliteta u županiji.


Kontakti

Kontakt: D. Beaković, dr. med. spec. školske med.
433 660, 0996173099
porec_skolska@zzjziz.hr

Kontakt: J. Kovač, dr. med. spec. školske i adolescentne med.
624 379, 0994870665
pazin_skolska@zzjziz.hr

Kontakt: L. Načinović Magaš, dr. med. spec. školske med.
858 013, 0994870666
labin_skolska@zzjziz.hr

Kontakt: dr. E.Staver Nikolov, dr.med.
830 627, 0992620044
rovinj_skolska@zzjziz.hr

Kontakt: D. Peulić, prvostupniva sestrinstva
buje_skolska1@zzjziz.hr
772 300, 0992620055