Izvješće za 2021. godinu

Podaci o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji u 2021. godini

1. USTANOVE, ORDINACIJE I RADNICI U ZDRAVSTVU

Zdravstvene ustanove, trgovačka društva i ordinacije
Mreža javne zdravstvene službe
Zdravstveni radnici i suradnici u zdravstvu
Nezaposleni zdravstveni radnici

2. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Opća/obiteljska medicina
Zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece
Primarna zdravstvena zaštita (obiteljska medicina i pedijatrija)
Zdravstvena zaštita školske djece i mladeži
Zdravstvena zaštita žena
Zaštita i liječenje usta i zubi
Patronaža
Zdravstvena njega u kući
Hitna medicina
Sanitetski prijevoz
Medicina rada
Mentalno zdravlje, prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti

3. SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Timovi i zdravstveni radnici
Broj pregleda
Evidentirane bolesti i stanja
Ortodontske ordinacije

4. BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Kapaciteti i rad stacionarnih zdravstvenih ustanova
Bolesti i stanja evidentirani u stacionarnom liječenju u ustanovama u IŽ
Bolesti i stanja evidentirani u dnevnim bolnicama u ustanovama u IŽ
Bolesti i stanja evidentirani kod stanovnika IŽ u svim bolnicama u RH

5. ZARAZNE BOLESTI, CIJEPLJENJE, MIKROBIOLOŠKI I ZDRAVSTVENO-EKOLOŠKI POKAZATELJI

Zarazne bolesti
Cijepljenje
Mikrobiološki pokazatelji
Zdravstveno-ekološki pokazatelji
Kvaliteta zraka
Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju i prirodnih resursa voda
Kvaliteta mora za kupanje, bazenskih i otpadnih voda
Razina buke cestovnog prometa
Kvaliteta hrane i predmeta opće uporabe
Savjetovalište za prehranu pri ZZJZ IŽ

6. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA

Tzv. turističke ambulante
Stacionarna zdravstvena zaštita

7. PORODI I PREKIDI TRUDNOĆE

Porodi
Prekidi trudnoće

8. PROCJENA I PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

Procjena stanovništva
Migracije stanovništva
Prirodno kretanje stanovništva
Sklopljeni i razvedeni brakovi
Živorođeni
Umrla dojenčad, mala djeca i rodilje
Umrli

9. SOCIO-EKONOMSKI POKAZATELJI I SOCIJALNA SKRB

Vrtići, škole i studenti
Zaposleni i nezaposleni
Plaće i mirovine
Korisnici socijalne skrbi
Pokazatelji kriminaliteta

10. MALIGNE BOLESTI

Novotvorine evidentirane u radu zdravstvene djelatnosti
Novooboljeli od raka
Umrli od raka
Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

11. KARDIOVASKULARNE BOLESTI I DIJABETES

Kardiovaskularne bolesti
Kardiovaskularne bolesti evidentirane u radu zdravstvene djelatnosti
Umrli zbog kardiovaskularnih bolesti
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus evidentiran u radu zdravstvene djelatnosti
Umrli od diabetesa mellitusa

12. MENTALNE BOLESTI I BOLESTI JETRE

Mentalne bolesti i poremećaji
Mentalne bolesti i poremećaji evidentirane u radu zdravstvene djelatnosti
Mentalne bolesti i poremećaji kao uzrok smrti
Bolesti jetre
Bolesti jetre evidentirane u radu zdravstvene djelatnosti
Bolesti jetre kao uzrok smrti

13. OZLJEDE I OTROVANJA

Ozljede i otrovanja evidentirane u radu zdravstvene djelatnosti
Nasilne smrti