Izvješće za 2022. godinu

Podaci o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji u 2022. godini

1. USTANOVE, ORDINACIJE I RADNICI U ZDRAVSTVU

Zdravstvene ustanove, trgovačka društva i ordinacije
Mreža javne zdravstvene službe
Zdravstveni radnici i suradnici u zdravstvu
Nezaposleni zdravstveni radnici

2. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Opća/obiteljska medicina
Zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece
Primarna zdravstvena zaštita (obiteljska medicina i pedijatrija)
Zdravstvena zaštita školske djece i mladeži
Zdravstvena zaštita žena
Zaštita i liječenje usta i zubi
Patronaža
Zdravstvena njega u kući
Hitna medicina
Sanitetski prijevoz
Medicina rada
Mentalno zdravlje, prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti

3. SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Timovi i zdravstveni radnici
Broj pregleda
Evidentirane bolesti i stanja
Ortodontske ordinacije

4. BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Kapaciteti i rad stacionarnih zdravstvenih ustanova
Bolesti i stanja evidentirani u stacionarnom liječenju u ustanovama u IŽ
Bolesti i stanja evidentirani u dnevnim bolnicama u ustanovama u IŽ

5. ZARAZNE BOLESTI, CIJEPLJENJE, MIKROBIOLOŠKI I ZDRAVSTVENO-EKOLOŠKI POKAZATELJI

Zarazne bolesti
Cijepljenje
Mikrobiološki pokazatelji
Zdravstveno-ekološki pokazatelji
Kvaliteta zraka
Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju i prirodnih resursa voda
Kvaliteta mora za kupanje, bazenskih i otpadnih voda
Razina buke cestovnog prometa
Kvaliteta hrane i predmeta opće uporabe
Savjetovalište za prehranu pri ZZJZ IŽ

6. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA

Tzv. turističke ambulante
Stacionarna zdravstvena zaštita