KVIZ O KOMARCIMA

KVIZ O KOMARCIMA

Koliko dobro poznaješ komarce? 

Edukativna anketu o komarcima namijenjena građanima