Prezentacije predavača

1. Starost i starenje u modernim društvima – enigma socijalne promjene, Sandra Ćakić Kuhar,   
    univ.spec.soc.polit., Dom za starije i nemoćne osobe Poreč


2. Slika zdravlja starijih osoba u Istarskoj županiji, mr.sc. Danijela Lazarić-Zec, dr.med.,
    Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije


3. Grad prijatelj starijih osoba/Age friendly city, Nevija Srdoč, mag. psych., univ. spec. oec., Grad Pazin,
    Upravni odjel za društvene djelatnosti


4. Desetljeće zdravog starenja, prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med.,
    Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"


5. Postoje li uvjeti za "Plave zone" u Hrvatskoj?, dr.sc. Melita Sajko, mag. med. techn.,
    Sveučilište Sjever


6. Zlatno doba života - prikaz rada Odjela za javno zdravstvo Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
    Primorsko-goranske županije, prim. Helena Glibotić Kresina, dr. med., voditeljica odjela za javno
    zdravstvo NZZJZ PGŽ


7. Tjelesna aktivnost i zdravlje u starijoj dobi – Medicinska rekreacija za starije u Poreču/Parenzo,
    Sanja Milohanić, bacc. physioth., Dom za starije i nemoćne osobe Poreč


8. Ne laje pas radi sela – mentalno zdravlje i starenje, Doris Apostolovski, mag. psych.,
    Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije


9. Dimenzije i komponente uspješnog starenja, prof. dr. sc. Neala Ambrosi Randić,
    Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet   


10. Predstavljanje Vodiča za neformalne njegovatelje osoba starije životne dobi,
      Karmen Arnaut, mag. med. techn., Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"


11. Radionica - Šumovi u komunikaciji, doc. dr. sc. Marlena Plavšić,
      Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet


12. Prava starijih osoba, Tatjana Vlašić, zamjenica pučke pravobraniteljice


13. Nasilje nad starijim osobama: iskustva iz RH, prof. dr. sc. Silvia Rusac,
      Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu


14. Starije osobe kao žrtve kaznenih djela - problemika, prevencija, prava žrtava,
      Alica Rosić-Jakupović, voditeljica Odjela prevencije, PU istarska


15. Aktivnosti Udruge SUH Pula-Pola - Program Volonterski rad - skrb za starije osobe,
      Zorica Drandić, socijalna radnica, potpresjednica Udruge Sindikat umirovljenika Hrvatske Pula-Pola


16. Uloga Savjetodavnog povjerenstva Skupštine Istarske županije za zaštitu prava
      starijih osoba, Ivica Mikulčić, predsjednik povjerenstva


17. Senior klub, Ana Rumak, bacc. act. soc., voditelja Gerontološkog centra
      Vila Trapp - Dnevni boravak, Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula


18. Predstavljanje aktivnosti Udruge umirovljenika Galija Poreč,
      Mario Ritoša, predsjednik Udruge


19. Zdraviji kad hodamo, Eugenija Nađ, tajnica KRUPP-a -
      Klub rekreativaca u prirodi Istra Pula


20. Vitamin V - dobrobiti volontiranja osoba treće životne dobi, Maja Erak,
      voditeljica razvoja i programa rada s mladima, Volonterski centar Istra


21. Koliko smo spremni za nove izazove u skrbi za starije osobe?, Sonja Grozić-Živolić,
      pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Istarska županija


22. Skrb za osobe starije životne dobi - jučer, danas, sutra, Dragica Marač, mag. psych.,
      pročelnica Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije,
      voditeljica Radne skupine za socijalnu politiku Hrvatske zajednice županija


23. Prikaz studija slučaja uporabe novih tehnologija s primjenom na socijalne inovacije:
      primjer projekta „Zlatna kora“ i „PGŽlab“, izv. prof. dr. sc. Sven Maričić,
      Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Tehnički fakultet


24. CENTINOSS - Centar za inovacije u socijalnoj skrbi, Daniel Trošić, univ. spec. oec.,
      voditelj Pododsjeka za socijalnu politiku, mlade i društveno poduzetništvo
      Primorsko - goranske županije


25. Vanjska procjena u funkciji razvoja usluge u domovima za starije osobe,
      Mateja Hauser, direktorica Qsocial


26. Razvoj i perspektive palijative skrbi u Istarskoj županiji, dr. sc. Julijana Franinović
      Marković, dr. med., dopredsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu


27. Zahtjevnost organizacije skrbi gerijatrijske i palijativne skupine bolesnika,
      Nada Tadić, dipl. med. techn., Opća bolnica Pula


28. Opća palijativna skrb u ordinaciji opće medicine - primjeri dobre prakse,
      Kristina Đuherić, dr. med., Istarski domovi zdravlja


29. Uloga fizioterapeuta i rehabilitacije u prevenciji padova, Anđela Opatić, mag. fizioth.,
      Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno


30. Patronažne sestre u promociji zdravlja i prevenciji bolesti osoba starije životne dobi,
      Nataša Gašpraini Milanović, univ. mag. med. techn., Istarski domovi zdravlja


31. Edukacija - temelj kvalitetne skrbi za osobe s demencijom,
      Andrea Juhas, bacc. med. teh., Medicinska škola Pula


32. Cijepljenje starijih osoba, kroničnih bolesnika i osoba u kolektivnom smještaju,
      Jasna Valić, dr. med., Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije


33. Nutritivne intervencije u prevenciji sarkopenije, Jasmina Bradanović, mag. nutr. clin.,
      Savjetovalište za prehranu, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije


34. Zajedno podržimo naše sugrađane u zlatnoj dobi, Jasna Vekić,
      ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pula


35. 15-godina programa pomoć u kući na Pazinštini, Radenko Vadanjel, voditelj programa
      “Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama” Gradskog društva Crvenog križa Pazin


36. Ljubav i spolnost u Istri, dr. sc. Ivona Orlić, ravnateljica Etnografskog muzeja Istre