Akustička mjerenja buke

Voditelj Laboratorija za akustička mjerenja: Elvis Ciliga, dipl.ing.stroj.

 

Navedenim mjerenjima buke bavimo se od 2000 godine.

Od 2008 god. akreditirani smo od strane HAA prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za akustička ispitivanja prema metodama:

HRN ISO 1996-1 - Akustika -Opis, mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša, 1 .dio: Osnovne veličine i postupci utvrđivanja

HRN ISO 1996-2 - Akustika -Opis, mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša, 2.dio: Određivanje razina buke okoliša

 

Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:

provodimo stalnu stručnu vanjsku edukaciju

provodimo potrebna umjeravanja prema normi i zakonskoj regulativi

prisustvujemo međunarodnim usporednim mjerenjima buke

Osnovna mjerna oprema:
-Zvukomjer Brüel & Kjaer 2250 G4 (Tip1); tv.br. 3012246
-Mjerni mikrofonski uložak Brüel & Kjaer tip 4189; tv.br. 3100576
-Programska podrška Brüel & Kjaer; BZ7222, BZ7223, BZ7225, BZ7226, BZ7231
-Zvukomjer Brüel & Kjaer 2250 (Tip1); tv.br. 3000624
-Mjerni mikrofonski uložak Brüel & Kjaer tip 4189; tv.br. 2785346
-Zvukomjer Brüel & Kjaer 2260 Investigator (Tip1); tv.br. 2180641
-Mjerni mikrofonski uložak Brüel & Kjaer tip 4189; tv.br. 2160878
-Programska podrška Brüel & Kjaer; BZ7210, BZ7202
-Zvučni umjerivač Brüel & Kjaer tip 4231; tv.br. 3001747

Za prijenos podataka i analizu izmjerenih razina koristimo programske pakete:
-BZ5503- Measurement Partner Suite, ver.4.3.1.81
-Brüel & Kjaer Evaluator 7820, ver.4.16.5

Pomoćna mjerna oprema, za mjerenja meteoroloških parametara na visini 10 m i 0,5 m od tla:
-Osjetnik za mjerenje brzine strujanja vjetra na visini 10 m od tla, AMES tip VMT 107A, tv.br.95
-Osjetnik za mjerenje temperature zraka na visini 10 m od tla, AMES tip DTA 32, tv.br.88
-Osjetnik za mjerenje relativne vlažnosti na visini 10 m od tla, AMES tip DVT 124, tv.br.88
-Osjetnik za mjerenje smjera strujanja vjetra na visini 10 m od tla, AMES tip VMT 107A, tv.br.95
-Data logger za prikupljanje izmjerenih meteoroloških podataka, AMES tip 159, ver 1.1
-Programska podrška, AMES, Environmental data display program
-Osjetnik za mjerenje brzine i smjera strujanja vjetra na visini 0,5 m od tla, TESTO tip 417, tv.br.01588197
-Mjerilo temperature i vlage zraka, TESTO tip 635, tv.br. 00632794
-Mjerni uređaj za određivanje pozicija u Gauss-Krugerovom koordinatnom sustavu, Garmin Tip Oregon 300.
-Prijenosno računalo s programskim paketima za prijenos i obradu podataka, HP, inv.br. 03509
-Brojilo cestovnog prometa Metrocaunt VT5900


Kontakti