Terenska mjerenja zvučne izolacije – Građevinska akustika

Voditelj Laboratorija za akustička mjerenja: Elvis Ciliga, dipl.ing.stroj.

 

Terenska mjerenja zračne zvučne izolacije između prostorija

Uvod

Zvučna energija pojedinog izvora u prostoriji nikada se ne zadržava u promatranoj prostoriji već se širi u ostale prostorije kao buka kroz zrak i kroz konstrukciju građevine.

-Ishođenja minimalno tehničkih uvjeta za određene vrste gospodarskih djelatnosti
-Dokazivanja ispunjenja mjera zaštite od buke po završetku izgradnje objekta
-Puštanja u rad infrastrukturnih/gospodarskih objekata

Terenska mjerenja udarne zvučne izolacije međukatnih konstrukcija

Uvod

Udarna zvučna izolacija međukatnih konstrukacija izražava se normaliziranom razinom udarnog zvuka Ln u prijamnoj prostoriji pri čemu se horizontalna pregrada pobuđuje normiranim izvorom udarnog zvuka.
Normirani izvor udarnog zvuka je uređaj koji batićima mase po 0,5 kg i padom s visine 40 mm proizvodi deset udara u sekundi.
Kod mjerenja udarne zvučne izolacije, obavlja se korekcija radi osnovne buke u prijamnoj prostoriji. Postupci mjerenja udarne zvučne izolacije su normirani.


Oprema

-Ishođenja minimalno tehničkih uvjeta za određene vrste gospodarskih djelatnosti
-Dokazivanja ispunjenja mjera zaštite od buke po završetku izgradnje objekta
-Puštanja u rad infrastrukturnih/gospodarskih objekataKontakti

Galerija fotografija