MTU- BUKA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Ovim sadržajem opisan je postupak za dobivanje dokumenta Rješenje o provedenim mjerama zaštite od buke. Zakonom o zaštiti od buke propisane su mjere zaštite od buke te način kontrole tih mjera kao i osnovne pretpostavke za ishodovanje rješenja o provedenim mjerama.


RJEŠENJE O PROVEDENIM MJERAMA ZAŠTITE OD BUKE

Svrha rješenja je ispunjenje minimalnih tehničkih uvjeta (MTU) za pravne ili fizičke osobe koje se bave ugostiteljskom djelatnošću. To je jedan od preduvjeta za početak poslovanja ugostiteljskog objekta.

Prije predaje zahtjeva Ministarstvu zdravstva potrebno je provesti MJERENJE BUKE u prostorima u kojem ljudi borave i/ili rade. Kada se djelatnost i štićeni prostor ne nalaze u istoj građevini i kada građevine nisu međusobno konstruktivno povezane, potreban je dokaz o ispunjavanju provedenih mjera za zaštitu od buke mjerenjem buke.

Potrebno je i provesti MJERENJE ZVUČNE IZOLACIJE između prostorija te prikazati ocjenu provedenih mjera za zaštitu od buke na temelju provedenih mjerenja. Kada se djelatnost i zatvoreni prostor koji treba štititi od buke nalaze u istoj građevini ili u susjednim građevinama koje su bilo kojim dijelom međusobno građevno spojene potreban je dokaz o ispunjavanju provedenih mjera za zaštitu od buke mjerenjem buke i zvučne izolacije.

Ovakvu vrstu ispitivanja (kao i ocjenu) mogu provoditi samo ovlaštene tvrtke koje su usklađene sa normom HRN EN ISO/IEC 17025.

Kada je provedeno mjerenje tek tada se može predati zahtjev za rješenjem o provedenim mjerama zaštite od buke. Zahtjev se predaje Ministarstvu zdravstva, Ksaver 200A 10 000 Zagreb.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske - Zahtjev za utvrđivanje provedbe mjera za zaštitu od buke (gov.hr)https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/javnozdravstvena-zastita/zastita-od-buke4832/zahtjev-za-utvrdjivanje-provedbe-mjera-za-zastitu-od-buke/4839.html

Nakon dobivenog rješenja (Rješenje o provedenim mjerama zaštite od buke), a ukoliko su ispunjeni svi ostali minimalni tehnički uvjeti (MTU), ugostiteljski objekt može početi s radom.

 

Najviša dozvoljena buka

Objekti u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge, a u kojima propisom kojim se uređuju minimalni uvjeti nije kao obveza predviđena glazba, može se u zatvorenom prostoru izvoditi samo glazba ugođaja najviše ekvivalentne razine 65 dB(A).

Objekti koji rade noću (noćni bar/ club, disco cub i sl.), u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge, a u kojima je propisom kojim se uređuju minimalni uvjeti predviđena glazba, dopušteno je izvoditi glazbu najviše ekvivalentne razine 90 dB(A) te srednje vršne razine 100 dB(A).

 

Što ako je buka prekomjerna?

U slučaju da se u prostoru u kojem se mjeri buka pojave vrijednosti iznad dopuštenih, ispitivači koji mjere buku će predložiti mjere za smanjenje buke.

 

Izvori buke

Izvor buke jest svaki stroj, uređaj, instalacija, postrojenje, sredstvo za rad i transport, tehnološki postupak, elektroakustički uređaj za emitiranje glazbe i govora, bučna aktivnost ljudi i životinja i druge radnje od kojih se širi zvuk. Izvorima buke smatraju se i cjeline kao nepokretni i pokretni objekti te otvoreni i zatvoreni prostori za šport, rekreaciju, igru, ples, predstave, koncerte, slušanje glazbe i sl.

Osim za dobivanje rješenja (Rješenje o provedenim mjerama zaštite od buke) i usklađivanje s minimalnim tehničkim uvjetima akustička mjerenja se provode i radi nadzora nad bukom.