USLUGE ZA GRAĐANE


Zahtjevi za uzorkovanje i analize


1. Zahtjev za uzorkovanje i analizu vode za tehnički pregled za potrebe ishodovanja uporabne dozvole:

 

- Poslati pisani zahtjev obliku emaila sa ispunjenim obrascem „Upit korisnika” (gdje se nalaze sve potrebne informacije za uzorkovanje, analizu, izvještaj i račun) na email adresu uzorkovanje(at)zzjziz.hr ili nazvati na telefonski broj 052/529-081 ili donijeti ispunjeni obrazac osobno.

 

- Obrazac „Upit korisnika” preuzeti ovdje.

 


2. Zahtjev za analizu vode iz privatnih cisterna i bušotina:


- Ispuniti obrazac „Upit korisnika” sa svim potrebnim podacima (potrebne informacije za analizu, izvještaj i račun) na Odjelu u trenutku predaje uzorka na analizu.

 

- Uzorci se dostavljaju u preuzetoj sterilnoj ambalaži Zavoda ili čistoj vlastitoj ambalaži volumena najmanje 1,5 L. Uzorak držati u hladnjaku, te dostaviti u roku od 24 sata od trenutka uzimanja uzorka.

 

- „Uputu o pravilnom uzorkovanju vode” može se preuzeti ovdje.

 

- Građani mogu uzorke osobno dostaviti svakim radnim danom od 7:30 do 14:00 sati.


3. Zahtjev za analizu voda koje nisu obuhvaćene u prethodne dvije točke (analiza na zahtjev korisnika):

 


- Potrebna prethodna najava u obliku emaila na uzorkovanje(at)zzjziz.hr ili zvati na telefonski broj 052/529-081 radi dogovora o dostavi uzorka ili službenog uzorkovanja od strane Zavoda, ovisno o vrsti analize prema zahtjevu korisnika.

 


-„Uputu o pravilnom uzorkovanju vode” može se preuzeti ovdje.NAPOMENA:

*Rezultati ispitivanja osobno dostavljenog uzorka mogu se koristiti isključivo u privatne svrhe.
Ne mogu
se koristiti u službene svrhe (npr. za HACCP sustav, za potrebe tehničkih pregleda i slično).


**Uzorke vode za ljudsku potrošnju u svrhu ishodovanja uporabne dozvole za tehnički pregled građevine mora uzeti stručna osoba laboratorija iz članka 13. stavka 1. i 3. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.


***Prema „Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda” uzorkovanje, laboratorijske analize uzetih uzoraka i ocjenu zdravstvene ispravnosti ispitanih uzoraka bazenske vode obavljaju laboratoriji Zavoda za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji moraju biti akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025.