8. javnozdravstvena pješačka manifestacija u Istri "Hoditi i zdravi biti - La salute viene camminando"

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije, u suradnji s gradovima: Pula, Rovinj, Labin, Pazin, Buzet, Novigrad, Poreč, Buje, Vodnjan i Umag, organizirat će i ove godine tradicionalnu javnozdravstvenu i pješačku manifestaciju pod nazivom „Hoditi i zdravi biti - La salute viene camminando“ te Konferenciju o zdravim životnim stilovima „Zajedno s Vama do zdravlja“.

 

Naše dugogodišnje iskustvo u promociji zdravlja i prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti te brojni primjeri dobre prakse koji su priznati i prepoznati u cijeloj zemlji, obvezuju nas da i nadalje provodimo i unapređujemo programe prevencije i promocije zdravog načina života u našoj zajednici, posebno naglašavajući pravilnu prehranu, tjelesnu aktivnost, prevenciju debljine, smanjenje prekomjerne tjelesne mase i smanjenje pobola od kroničnih nezaraznih bolesti.

 

Pozivamo Vas da nam se pridružite u 8. pješačkoj manifestaciji „Hoditi i zdravi biti - La salute viene camminando“!
OVDJE je raspored pješačenja u svim gradovima.