Etički kodeks ponašanja za radnike Zavoda

ETIČKI KODEKS PONAŠANJA ZA RADNIKE ZAVODA

HRN EN ISO 9001:2015/ HRN EN ISO 14001:2015

Ovaj Etički kodeks ponašanja za radnike Zavoda sadrži odrednice kojima Uprava Zavoda obvezuje sebe i sve radnike Zavoda na primjenu etičkih načela u međusobnim odnosima kao i odnosima s korisnicima usluga Zavoda, dobavljačima roba, radova i usluga i širom društvenom zajednicom.

• Osnovni principi kulture ponašanja u Zavodu su profesionalnost, međusobno poštovanje te poštovanje pacijenata i korisnika, odgovornost za obavljeni rad i svijest o specifičnosti rada u zdravstvenim ustanovama koja zahtjeva visoku razinu humanosti, plemenitosti i stalne brige za spriječavanje pogrešaka u radu.


• Svim radnicima u Zavodu dužnost je razvijati timski rad, djeliti znanje i informacije, iznositi točne i provjerene podatke vezane za poslovne aktivnosti i pri tome pokazivati međusobno poštovanje i priznavanje tuđih uspjeha.


• Radnici Zavoda su dužni čuvati poslovne tajne vezane za podatke pacijenata, korisnika usluga kao i podatke o radu Zavoda koji predstavljaju poslovnu tajnu.


• Radnici Zavoda trebaju greške u radu prijavljivati, istraživati uzroke kroz analizu rizika i prilika i radnji za njihovu obradu te poduzimati popravne radnje. Radnici su dužni obavljati poslove u skladu s opsegom svojih ovlasti i odgovornosti koristeći pisanu dokumentaciju.


• Radnici Zavoda poštuju pravilo da je sigurnost pacijenata i korisnika primarna u odnosu na kvantitetu obavljenog posla.


• Radnici Zavoda se ne smiju zbog sukoba interesa uključivati u djelatnosti koje bi umanjile, kod korisnika usluga Zavoda, povjerenje u stručnost, nepristranost, prosudbu i dosljednost u radu radnika Zavoda.


• Uprava Zavoda dužna je osigurati radnicima Zavoda neovisnost i nepristranost u donošenju odluka za poslove koje obavljaju.


• Uprava Zavoda je svijesna da treba biti predvodnik u primjeni ovog Etičkog kodeksa kako bi se osigurala i razvijala atmosfera povjerenja u kojoj se u svakodnevnom radu ispunjavaju postavljeni zahtjevi za dobar rad koji je preduvjet za ostvarivanje poslovnih ciljeva Zavoda


• Uprava Zavoda u svome radu promiče plemenitost i poštenje bez prisvajanja rezultata tuđeg rada, iznošenja netočnih podataka i međusobnog omalovažavanja.

 

Pula, 12.06.2017.