Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije u suradnji s Gradom Poreč-Parenzo organizirao je 7. konferenciju o zdravim životnim stilovima "Zajedno s Vama do zdravlja", koja se održala 18. travnja 2024. godine u Istarskoj Sabornici u Poreču.

Konferencija je posvećena primjerima dobre prakse u promociji zdravih stilova života i intervencijama u zajednici. Predavanja su prikazala važnost tjelesne aktivnosti, brige o mentalnom zdravlju, što nam prijeti na zdravlje iz okoliša te iz medija i koja sve savjetovališta su aktivna na području Istre.

Sama konferencija je dio javnozdravstvene pješačke manifestacije "Hoditi i zdravi biti - La salute viene camminando", koja se održala i ove godine u svih deset istarskih gradova.
(Pazin - 19.04.; Pula, Vodnjan, Rovinj, Novigrad i Umag - 20.04.; Labin, Poreč, Buje i Buzet - 21.04.).

Hvala Vam još jednom što podržavate naše aktivnosti u svrhu promicanja zdravlja!
Prezentacije predavača

POPULARIZACIJA ZDRAVLJA,
Natko Beck, dr. med., spec. radiologije


ŠTO JE MEDICINA ŽIVOTNOG STILA I ZAŠTO JU TREBAMO?,
Nika Jurić, mag.cin., Hrvatska udruga za medicinu životnog stila


PROMOCIJA ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI,
Aleksandar Stojanović, dr. med., spec. epidemiologije i
Danijela Lazarić-Zec, dr.med. spec.epidemiologije, NZZJZIŽ


SAVJETOVALIŠTA ISTRE I NAŠI PRVI KORACI OSNAŽIVANJA
KADROVA U ZDRAVSTVU,
Nataša Basanić Čuš i Sandra Milotti Ašpan, psihologinjepsihoterapeutkinje,
Zdravi grad Poreč


INTEGRACIJA UČENIKA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU NA
NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE,
Dalibor Radović, mag. cin., OŠ Vladimira Nazora Pazin


UTJECAJ BUKE NA ZDRAVLJE,
Elvis Ciliga, dipl.ing.stroj., Služba za zdravstvenu ekologiju, NZZJZIŽ


IZAZOVI PROGRAMA PROMJENE PONAŠANJA KOD PRETILOSTI
I POREMEĆAJA PREHRANE - 16 GODINA DJELOVANJA TIMA
ZDRAVOG GRADA POREČ,
Marijana Rajčević Kazalac, psihologinja-psihoterapeutkinja,
Zdravi grad Poreč


URBANE LEGENDE O HRANI,
Jasmina Bradanović, mag.nutr.clin., NZZJZIŽ


KRATKI PRIRUČNIK ZA OPUŠTANJE,
psihologinje Ilaria Suman i Mia Stupin, članice Savjeta mladih
Grada Rovinj-Rovigno


PREVENTIVNE AKTIVNOSTI U DRUŠTVU „NAŠA DJECA“ PAZIN,
Karla Breščić, stručna suradnica za razvojne programe, projekte i
odnose s javnošću u DND-u Pazin


VIJAL - PRILIKE ZA JAČANJE MENTALNOG ZDRAVLJA U
ZAJEDNICI,
Neva Ljuština Zgrablić, psihologinja i psihoterapeutkinja pod
supervizijom, Centar za mentalno zdravlje Vijal


GRUPE PODRŠKE ZA MLADE,
Romana Nićiforović – Kliček i Jelena Dmitrović, psihologinje,
Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, NZZJZIŽ


SAVJETOVALIŠTA ZA SPOLNO ZDRAVLJE U
ISTARSKOJ ŽUPANIJI,
Martina Rojnić, dr. med. specijalizantica školske medicine,
Služba za školsku i adolescentnu medicinu, NZZJZIŽ


CIJEPLJENJE - JUČER, DANAS, SUTRA,
Suzana Mušković, dr.med., spec. epidemiolog, NZZJZIŽ


PROBIR NA RIZIK MENTALNOG ZDRAVLJA U ADOLESCENATA,
Natalija Kalac, dr. med. specijalizantica školske medicine,
Služba za školsku i adolescentnu medicinu, NZZJZIŽ


TJELESNA AKTIVNOST KORISNIKA USLUGA DOMA ZA STARIJE
I NEMOĆNE OSOBE POREČ,
Sanja Milohanić, bacc. physioth., Dom za starije i nemoćne osobe
Poreč


PO SAVJET I (PO)MOĆ - PODRŠKA DJECI I RODITELJIMA IZ
RIZIČNIH SKUPINA U DRUŠTVU „NAŠA DJECA“ PAZIN,
Letizia Gržinić, stručna suradnica za razvojne programe, projekte
i administraciju u DND-u Pazin