Savjetovalište za prehranu


Cilj rada savjetovališta je poboljšanje i očuvanja zdravlja pojedinca kao i pružanje podrške pri
usvajanju zdravih životnih navika te pravilne uravnotežene prehrane. Također, nutritivna podrška
kod određenih bolesti i stanja koja su usko povezana s načinom prehrane (dijetoterapija),
izrada planova prehrane.

Prema potrebi korisnika, osim magistra nutricionizma te inženjera prehrambene tehnologije u
rad Savjetovališta se uključuju i specijalisti epidemiologije i školske medicine te psiholozi i psihijatri.


Prvo savjetovanje traje oko 60 minuta, a uključuje razgovor (opći podaci, anamneza, lijekovi itd),
mjerenja te pisane upute za prehranu.  Dok naknadna kontrolna savjetovanja traju oko 30 minuta,
a najčešće uključuju mjerenja i praćenje napretka.

Korisnici mogu doći koliko puta žele, broj dolazaka nije ograničen.

Od siječnja 2017. godine pokrenuta je aktivnost Savjetovalište za prehranu u Puli na
Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, a od kraja 2019. godine
Savjetovalište pripada Odjelu za promociju zdravih stilova života pri Službi za javno
zdravstvo i promicanje zdravlja.
Početkom 2018. godine, Savjetovalište za prehranu, otvoreno je u Pazinu, Labinu i Rovinju.
Godinu nakon toga (2019.) otvoreno je Savjetovalište u Bujama, Buzetu te u Poreču.
Od polovine 2022. godine otvoreno je Savjetovalište za prehranu u  Kanfanaru,
te s početkom 2023. godine i u Novigradu-Cittanova.

Sve usluge Savjetovališta za prehranu su besplatne. Nije potrebna uputnica.

Obavezna je rezervacija termina za savjetovanje putem telefona
(052 529 022;
052 529 023;
099 380 4545)
ili elektroničke pošte (savjetovaliste(at)zzjziz.hr).


Ulaz u Savjetovalište za prehranu u Puli je iz Ulice Dinka Vitezića s bočne strane zgrade Nastavnog zavoda.

Naše promotivne i edukativne materijale pogledajte OVDJE.


Aktivnosti Savjetovališta