Usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije (DDD)

Temeljem čl. 10  Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao opća mjera provodi se radi održavanja higijene te smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca. 

Usluge DDD  možete naručiti kao obveznik redovite provedbe ovih mjera sukladno zakonu ili prema indikaciji, odnosno pojavnosti određenih javnozdravstvenih štetnika koji su prijenosnici bolesti , izazivaju ubode ili ugrize, mogu prouzročiti alergijske reakcije ili izazivaju nelagodu u našem neposrednom okružju.

Naše promotivno-informativne materijale možete pregledati OVDJE.