PROCJENA RIZIKA NA LEGIONELU I OLOVO KOD PRIORITETNIH OBJEKATA


Dana 10.04.2024., na temelju Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/2023), stupio je na snagu Pravilnik o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenih značaja te planu i programu edukacije svih dionika iz kojeg slijedi:


•obveza ispitivanja vode za ljudsku potrošnju na parametre Legionella spp. i olovo,


•izrada procjene rizika za kućnu vodoopskrbnu mrežu za prioritetne objekte.


Tko je u obavezi provedbe gore navedenih zahtjeva?

Gore navedene zahtjeve dužni su provoditi prioritetni objekti, odnosno veliki objekti koji nisu kućanstva, s brojnim korisnicima potencijalno izloženim rizicima vezanima s vodom, osobito veliki objekti za javnu upotrebu: bolnice, lječilišta, škole i ostale obrazovne ustanove, vrtići, objekti u kojima se obavlja djelatnost socijalne skrbi za korisnike na smještaju, sportske dvorane, skupina hoteli, skupina kampovi, učenički i studentski domovi, trgovački centri, kaznene ustanove i vojarne.


Kontakti: 052/529-071 ili 052/529-082.