Obavijest o poništenju javnog natječaja za radno mjesto br. 2. “Nezdravstveni djelatnik – zdravstveni suradnik u Službi za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša”

Obavijest o rezultatu javnog natječaja za radno mjesto br. 1. “Prvostupnik nezdravstveni djelatnik – zdravstveni suradnik u Službi za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša”