Obavijest o rezultatima javnog natječaja za radno mjesto “Ekonomski tehničar-referent” u Službi za zajedničke poslove

Objava o rezultatu javnog natječaja za radno mjesto “Stručni suradnik – doktor veterinarske medicine” u Službi za epidemiologiju

Objava o rezultatu javnog natječaja za radno mjesto “Nezdravstveni djelatnik – zdravstveni suradnik” u Službi za zdravstvenu ekologiju