Trajna edukacija

Odgađaju se stručna predavanja (09.10.2020. i 06.11.2020.g.) prema Planu trajnog usavršavanja

Obavještavamo Vas da se odgađaju sljedeća predavanja:


1. pod nazivom „Tuberkulozapreventivne mjere, pregled rada laboratorija za dijagnostiku
tuberkuloze te statistički prikaz
“, koje je prema Planu trajnog usavršavanja predviđeno za
09. listopada 2020. godine.


2. pod nazivom „Kampilobakterioza – najčešće prijavljivana zoonoza“, koje je prema Planu
trajnog usavršavanja predviđeno za 06. studenog 2020. godine.


O novim terminima za navedena predavanja naknadno će uslijediti obavijest.

Odgađa se stručno predavanje (08.05.2020. g.) prema Planu trajnog usavršavanja

Obavještavamo Vas da se odgađa predavanje pod nazivom „Trichomonas vaginalis-
laboratorijska dijagnostika, kliničke i epidemiološke karakteristike bolesti”
, koje je prema
Planu trajnog usavršavanja predviđeno za 08. svibnja 2020. godine.


O novom terminu za navedeno predavanje naknadno će uslijediti obavijest.

Odgađa se stručno predavanje (24.04.2020. g.) prema Planu trajnog usavršavanja

Obavještavamo Vas da se odgađa predavanje pod nazivom „HPV virus 21.
stoljeća?“
, koje je prema Planu trajnog usavršavanja predviđeno za 24. travnja 2020. godine.


O novom terminu za navedeno predavanje naknadno će uslijediti obavijest.

Odgađa se stručno predavanje (20.03.2020. g.) prema Planu trajnog usavršavanja

Obavještavamo Vas da se odgađa predavanje pod nazivom „Hiperklorinacija
vodoopskrbnog sustava – nova djelatnost unutar DDD odjela“
, koje je prema Planu trajnog
usavršavanja predviđeno za 20. ožujka 2020. godine.


O novom terminu za navedeno predavanje naknadno će uslijediti obavijest.

Raspored predavanja u 2020.godini