Opća pravila za slanje uzoraka


Popis uzoraka i postupci davanja uzoraka

Perianalni otisak za dokaz jaja parazita Enterobius vermicularis
-predmetno stakalce (26 x 76 mm) s ljepljivom trakom («selotejp») može se dobiti u parazitološkom laboratoriju Službe za mikrobiologiju Zavoda ili se načiniti u ambulanti
-prije uzimanja perianalnog otiska,2 do 3 dana ne treba prati vodom i sapunom područje oko anusa, brisati samo toaletnim papirom
-perianalni otisak uzeti ujutro nakon ustajanja
-ljepljivu traku treba odlijepiti sa stakalca, raširiti gluteuse i nalijepiti traku preko perianalnih nabora uz blago pritiskanje
-traku zatim skinuti i nalijepiti ponovo preko stakalca
-predmetno stakalce staviti u ambalažu i dostaviti u laboratorij tijekom 24 sata
-rezultat pretrage dostupan je za 1 dan

Bris ždrijela i tonzila za bakteriološku pretragu
-uzorak treba dostaviti u laboratorij unutar 2 sata od uzimanja
-ako to nije moguće bris treba uložiti u hranjivu pologu, čuvati na sobnoj temperaturi (22-25°C) i dostaviti u laboratorij unutar 24 sata
-rezultati bakteriološke pretrage dostupan je za 1-3 dana
Bris nosa za bakteriološku pretragu
-uzorak treba dostaviti u laboratorij unutar 2 sata od uzimanja
-ako to nije moguće bris treba uložiti u hranjivu podlogu, čuvati na sobnoj temperaturi (22-25°C) i dostaviti u laboratorij unutar 24 sata
-uzorak se uzima za otkrivanje stafilokoknog ili streptokoknog kliconoštva ili za ispitivanje lezija u nosu
Bris nazofarinksa za bakteriološku pretragu
-Uzorak treba dostaviti unutar 2 sata od uzimanja
-Uzorak uložen u hranjivu podlogu čuvati na sobnoj temperaturi unutar 24 sata
Bris ždrijela i tonzila za mikološku pretragu
-uzorak treba dostaviti u laboratorij unutar 24 sata
-rezultati mikološke pretrage dostupni su za 3-5 dana

Uzorak nazofaringealnog sekreta za virološku pretragu- RSV
-uzorak treba odmah poslati u laboratorij ili pohranjenog na +4ºC dostaviti u laboratorij najkasnije unutar 24 sata od uzimanja
-najkvalitetniji je uzorak gornjeg dišnog sustava za virološku pretragu
-rezultati virološke pretrage dostupni su za 1-2 dana

Uzorak sputuma za bakteriološku i mikološku pretragu
-jutarnji sputum je najpogodniji uzorak
-prije uzimanja sputuma bolesnika treba uputiti o ispravnom postupku davanja uzorka
-bolesnik treba oprati zube četkicom bez zubne paste i isprati usta vodom da bi se smanjio broj popratnih bakterija, dijelova hrane ili ostataka lijekova
-važno je upozoriti bolesnika da nazofaringealni sekret ili slina nisu sputum
-bolesnik se treba duboko nakašljati i izbaciti sputum u sterilnu posudu
-uzorak sputuma treba dostaviti u laboratorij u roku od 2 sata, najkasnije 24 sata od uzimanja uz pohranu na +4°C
-rezultati bakteriološke pretrage dostupni su za 2-5 dana
-rezultati mikološke pretrage dostupni su za 3-7 dana

Uzorak aspirata bronha i bronhoalveolarnog lavata za bakterioošku i mikološku pretragu
-treba poslati što veću količinu uzorka
-uzorak treba odmah po uzimanju dostaviti u laboratorij ili ga treba pohraniti do dostave na +4ºC
-rezultat bakteriološke pretrage dostupan je za 2-5 dana, a za mikološku pretragu 3-7 dana

Uzorak želučanog aspirata/lavata za baktetiološku i mikološku pretragu
-rezultat bakteriološke pretrage dostupan je za 2-5 dana, a za mikološku pretragu 3-7 dana

Uzorci pleuralne, peritonejske i zglobne tekućine za bakteriološku i mikološku pretragu
-treba dostaviti u laboratorij u roku od 2 sata, najkasnije 24 sata od uzimanja uz pohranu na +4°C -rezultati bakteriološke pretrage dostupan je za 2-5 dana. a za mikološku pretragu dostupni su za 3-7 dana

Bris spojnice oka za bakteriološku i mikološku pretragu
-prije uzimanja brisa ne smije se umivati, mazati kremama i šminkati
-bris treba dostaviti u laboratorij u roku od 2 sata, najkasnije 24 sata od uzimanja uz pohranu na +4°C
-rezultati bakteriološke pretrage dostupni su za 2-5 dana
-rezultati mikološke pretrage dostupni su za 3-7 dana
-rezultati pretrage na Chlamydia trachomatis PCR-metodom dostupni su za 2-5 dana

Uzorci iz rane, ulkusa, apscesa i dekubitusa za bakteriološku i mikološku pretragu
-uzorke treba dostaviti odmah u laboratorij
-ako to nije moguće uzorak treba pohraniti u transportnu podlogu na sobnu temperaturu i dostaviti u laboratorij u roku 24 sata
-rezultati bakteriološke pretrage dostupni su za 2-5 dana
-rezultati mikološke pretrage dostupni su za 3-7 dana

Bioptički uzorak tkiva za bakteriološku i mikološku pretragu
-bioptat treba staviti u sterilnu fiziološku otopinu i odmah dostaviti u laboratorij
-rezultat bakteriološke pretrage dostupni su za 2-5 dana
-rezultat mikološke pretrage dostupni su za 3-7 dana

Uzorak seruma ili krvi
-u laboratorij može biti dostavljen uzorak krvi ili seruma -rezultat seroloških pretraga dostupni su za 2-15 dana
Uzorak cerebrospinalnog likvora
-uzorak likvora može biti korišten i za serološke pretrage
-rezultat seroloških pretraga dostupni su za 2-15 dana
Uzorci drugih tjelesnih tekućina
-uzorci ostalih tjelesnih tekućina (npr. očna vodica) koriste se iznimno za serološke pretrage usporedno sa serumom istog bolesnika

Uzorak krvi (hemokultura) za bakteriološku i mikološku pretragu
-ucijepljena hranilišta (hemokulture) treba odmah dostaviti u laboratorij, a ako to nije moguće, tada hemokulture trebaju biti pohranjene najduže 24 sata na sobnoj temperaturi i dostaviti u laboratorij
-rezultati bakteriološke pretrage dostupan je za 2-5 dana
-rezultat mikološke pretrage dostupan je za 3-7 dana

Uzorak krvi za parazitološku pretragu
-rezultati parazitoloških preraga krvi dostupni su u roku 2 dana

Uzorak likvora za bakteriološku i mikološku pretragu
-uzorak likvora treba uzeti u bolničkoj ustanovi
-uzorak likvora treba dostaviti u sterilnoj posudici u roku od 2 sata
-pri sumnji na gnojni meningoencefalitis treba uzeti i uzorke krvi za hemokulturu
-dijagnostika gnojnog meningitisa uzrokovanog drugim bakterijskim vrstama traje 2-3 dana
-rezultat bakteriološke pretrage dostupan je za 2-5 dana
-kultivacija gljivičnih uzročnika meningoencefalitisa traje od 3-7 dana (ovisno o vrsti očekivanog gljivičnog uzročnika i do 28 dana)

Uzorak mokraće za bakteriološku i mikološku pretragu
-uzorak mokraće treba dostaviti u laboratorij u roku od dva sata
-ukoliko to nije moguće uzorak treba pohraniti na +4°C i dostaviti u laboratorij najkasnije unutar 24 sata od uzimanja uzorka
-postupak uzimanja uzorka mokraće za dokaz infekcije klamidijama isti je kao i za standardnu bakteriološku i mikološku pretragu mokraće, osim što je potrebno uzeti prvi mlaz prve jutarnje mokraće
-rezultat bakteriološke pretrage dostupan je za 2-5 dana
-rezultat mikološke pretrage dostupan je za 3-7 dana
-rezultati izolacije i identifikacije mikoplazma i ureaplazma dostupni su za 2-5 dana
-rezultati pretrage na Chlamydia trachomatis PCR-metodom dostupni su za 2-5 dana
Uzorak mokraće za bakteriološku i mikološku pretragu
-za dokaz trihomonoze treba uzeti prvi mlaz prve jutarnje mokraće i dostaviti ga u laboratorij u roku od 2 sata na temperaturi od 30-37ºC ( u dobro zatvorenoj sterilnoj posudici)
-rezultat parazitološke dijagnostike trihomonoze dostupan je za 7 dana

Uzorci spolno-mokraćnog sustava ŽENA za bakteriološku, mikološku i parazitološku pretragu
-bris (cerviksa, vagine i uretre) iz spolno-mokraćnog sustava žena uzima ginekolog i pohranjuje u transportnu podlogu za izolaciju bakterija i parazita – trihomonasa
-za izolaciju gljiva nije potrebno bris slati u transportnoj podlozi -uzorke za bakteriološku i mikološku pretragu treba dostaviti u laboratorij u roku od 2 sata ili ako to nije moguće uzorak treba pohraniti u transportnu podlogu na sobnu temperaturu i dostaviti u laboratorij u roku 24 sata
-uzorke za parazitološku pretragu treba poslati u laboratorij tijekom 2 sata od uzimanja i kroz to vrijeme moraju biti pohranjeni na 30-37º.
Uzorci ne smiju biti pohranjeni na sobnoj temperaturi ili na temperaturi hladnjaka (+4ºC)
-rezultat pretrage na ureaplazmu i mikoplazmu dostupan je za 2-5 dana
-rezultat pretrage na trihomonas dostupan je za 7 dana
-rezultat mikološke pretrage dostupan je za 2-5 dana
-rezultat bakteriološke pretrage dostupan je za 2-5 dana
-rezultat pretraga na klamidije i HPV PCR-metodom dostupan je za 2-5 dana
Uzorci spolno-mokraćnog sustava MUŠKARACA za bakteriološku, mikološku i parazitološku pretragu
-prije uzimanja brisa uretre ne smije se mokriti barem 6 sati
-bris uretre i ejakulata za bakteriološku i parazitološku pretragu treba pohraniti u transportnu podlogu i dostaviti u laboratorij u roku od 24 sata
-bris uretre za mikološku pretragu ne treba pohraniti u transportnoj podlozi do dostave u laboratorij
-rezultat pretrage na ureaplazmu i mikoplazmu dostupan je za 2-5 dana
-rezultat pretrage na trihomonas dostupan je za 7 dana
-rezultat mikološke pretrage dostupan je za 2-5 dana
-rezultat bakteriološke pretrage dostupan je za 2-5 dana
-pretraga na klamidije i HPV PCR-metodom traje 2-5 dana
-za dokaz trihomonijaze uzorak ejakulata treba dostaviti na temperaturi od 30-37ºC

-najmanje 7 dana prije uzimanja strugotine noktiju, kože ili vlastišta potrebno je prekinuti primjenu bio kakvih antimikotičkih pripravaka
-prije uzimanja uzorka oboljelo mjesto ne mazati nikakvim kremama
-prije uzimanja strugotine noktiju potrebno je odstraniti lak s noktiju i podrezati koliko je moguće nokte škaricama
-nalaz kulture epidermalnih strugotina gotov je nakon 3-4 tjedna kultivacije

-Tuberkuloza može zahvatiti svaki organ te se različiti uzorci mogu poslati na bakteriološku pretragu na tuberkulozu. Uzorci se uzimaju u posudice sa zatvaranjem na navoj.
Na posudici mora biti napisano ime i prezime pacijenta. Svaki uzorak mora biti popraćen uputnicom, koja po mogućnosti treba biti odvojena u plastičnoj vrećici
Sputum (iskašljaj)
-za dokaz tuberkuloze preporučuje se uzimanje serije od najmanje tri uzorka iskašljaja (u sterilnoj posudici s čepom na navoj) tijekom tri uzastopna dana (obično ne više od šest).
Posudica mora biti dostavljena u plastičnoj vrećici. Ne skupljati više uzoraka u jednoj posudici
Urin (mokraća)
-postupak uzimanja uzorka mokraće za dokaz tuberkuloze isti je kao i za bakteriološku i mikološku pretragu, osim što je potrebno uzeti više uzoraka tijekom 3 do 5 dana jutarnje mokraće
Krv
-za dokaz tuberkuloze treba uzeti 5-10 ml krvi u sterilnu epruvetu s čepom na navoj i dodati heparin (0,2 mg/ml) ili 1,5 ml 0,35% otopine natrijevog polietanol sulfata (SPS) na 8,5 m krvi da se spriječi grušanje krvi
Ostali uzorci:
-Bronhoskopski uzorci (aspirat bronha, asprat traheje i BAL) -Punktati ( pleuralni ,perikardijalni, peritonealni i dr…) -Želučani lavat ( uzima se kod djece tijekom tri uzastopna dana koja ne mogu dati iskašljaj -Bris ( larinksa ,ždrijela, rana, fistula i dr…) -Biopsija tkiva
Rezultati pretrage:
-rezultat mikroskopske pretrage za sve uzorke (osim urina koji se ne mikroskopira) dostupan je za 24 sata
-rezultat kultivacija Mycobacterium tuberculosis dostupan je za 6 tjedana
-ZZJZ IŽ s odjelom za tuberkulozu spada u drugu razinu mikrobiološke dijagnostike tuberkuloze, te se ispitivanje osjetljivosti Mycobacterium tuberculosis na antituberkulostatike šalje u NRL,Nacionalni referentni laboratorij za mikobakterije pri HZJZ Zagreb i rezultat pretrage dopstupan je za 7-28 dana