Statistička izvješća iz područja zdravstva

Poslovi zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (čl. 134, NN 100/18) uključuju prikupljanje, kontrolu i analizu statističkih izvješća iz područja zdravstva na razini jedinica područne (regionalne) samouprave za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te na zahtjev župana praćenje i ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva na tom području. Osim Zakona o zdravstvenoj zaštiti, ovi poslovi su regulirani i:

Zakonom o službenoj statistici (NN 25/20)

Zakonom o podacima i informacijama u zdravstvu (NN 14/19.,)

Pravilnikom o provedbi Zakona o evidencijama u području zdravstva za primarnu i specijalističko - konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (NN 4/95, NN 82/10), 

Pravilnikom o provedbi Zakona o evidencijama za područje stacionarne zdravstvene zaštite i praćenje bolesti ovisnosti (NN 44/2000),

Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti RH.

Podaci se prikupljaju iz svih segmenata zdravstvene zaštite na području Istarske županije bez obzira na vrstu vlasništva, u rokovima i u skladu sa zakonskim propisima i Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti RH. 

Na temelju Naputka Ministra zdravstva o organizaciji rada na prikupljanju i kontroli zdravstvenih pokazatelja na području države Hrvatske iz 1996. godine, naša djelatnica - gospođa Elviana Rudan (diplomirana medicinska sestra) imenovana je županijskom povjerenicom za prikupljanje pokazatelja u zdravstvu u našoj županiji. Rad na unaprjeđenju kvalitete podataka iz zdravstva odvija se u uskoj suradnji doktora medicine specijalista epidemiologije, županijske povjerenice  (diplomirane medicinske sestre) i diplomirane sanitarne inženjerke sa zdravstvenim radnicima u ordinacijama i osobama odgovornim za statistiku u zdravstvenim ustanovama. 

 

Opseg rada:

- Prikupljanje, kontrola i analiza podataka iz izvješća

- Stručno-metodološka pomoć radi popunjavanja izvještajnih obrazaca (individualni rad, terenski posjeti, sastanci, telefonski razgovori, pisane upute i sl.)

- Prikupljanje, kontrola, sparivanje s ranijim podacima,

- Podsjećanje na obvezu izvještavanja i prijavljivanja

- Prosljeđivanje prikupljenih podataka i obrazaca u HZJZ

- Izrada godišnje publikacije “Podaci o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji” 

Vrste izvješća

1. Prijave hospitalizacija (zbog liječenja, rehabilitacije, poroda ili pobačaja odnosno koje su zaprimljene u dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju ili na bolničku hemodijalizu) iz stacionarnih ustanova: Opća bolnica Pula, Bolnica "Prim. dr. Martin Horvat" Rovinj, Istarski domovi zdravlja (stacionari Pazin, Labin i Umag, hemodijalize Labin i Umag):
• elektronski oblik: JZ-BSO, eNovorođenče (prijava poroda), JZ- POB (prijava pobačaja), te
• papirnati oblik (Prijave perinatalne smrti - JZ-PER)

Rok dostave podataka: 30 dana od završetka mjeseca na koji se podaci odnose
• elektronski oblik: JZ PSH ( prijave hospitalizacije zbog mentalnog poremećaja) i JZ-ONK (prijava hospitalizacije zbog maligne bolesti)

Rok dostave podataka: nakon završetka mjeseca, bez posebnog vremenskog ograničenja

2. Na upit Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kontrola kvalitete podataka iz Potvrde o smrti za osobe umrle na području naše županije


Kontakti

Elviana Rudan, dipl.med.techn.
tel: 052 529 058
elviana.rudan@zzjziz.hr

Mr.sc. Helen Lipanović Landeka, dipl.sanit.ing.
tel: 052 529 058
helen.lipanovic-landeka@zzjziz.hr