Program ranog otkrivanja raka dojke


Počeo osmi ciklus provedbe Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke

Krajem ožujka 2023. g. počinje pozivanje žena na mamografiju u sklopu osmog ciklusa
Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke. U slijedeće dvije godine pozive s
terminima za mamografiju dobit će žene rođene 1954. - 1973. godine.


Žene rođene 1972. i 1973. godine bit će po prvi pozivane na mamografiju u
Nacionalnom programu.“


Rak dojke je vodeće sijelo raka kod žena u svijetu, Europi, Hrvatskoj i Istarskoj
županiji.

Prema podacima Registra za rak Republike Hrvatske pri Hrvatskom zavodu zajavno zdravstvo:

- svaka četvrta žena oboljela od raka oboljeva upravo od raka dojke
- tijekom života svaka deveta žena oboljet će od ove zloćudne bolesti

Kod većine žena oboljelih od raka dojke ne mogu se utvrditi čimbenici rizika kojidovode do bolesti i koje bi mogli spriječiti.

Rano otkrivanje jedina je mjera koja omogućava veće preživljavanje!

U razvijenim zemljama svijeta već dugi niz godina postoje programi ranog
otkrivanja – pozivi ženama na mamografiju.

Mamografija je dobrovoljna, u svijetu najbolja metoda za rano otkrivanje raka dojke !

Naše promotivne i edukativne materijale pogledajte OVDJE.