Savjetovalište za prehranu

“Cilj rada savjetovališta je poboljšanje i očuvanja zdravlja pojedinca kao i pružanje podrške pri usvajanju zdravih životnih navika te pravilne uravnotežene prehrane. Također, nutritivna podrška kod određenih bolesti i stanja koja su usko povezana s načinom prehrane (dijetoterapija), izrada planova prehrane. Prema potrebi korisnika, osim magistra nutricionizma te inženjera prehrambene tehnologije u rad Savjetovališta se uključuju i specijalisti epidemiologije i školske medicine te psiholozi i psihijatri.
Prvo savjetovanje traje oko 60 minuta, a uključuje razgovor (opći podaci, anamneza, lijekovi itd), mjerenja te pisane upute za prehranu, dok naknadna kontrolna savjetovanja traju oko 30 minuta, a najčešće uključuju mjerenja i praćenje napretka. Korisnici mogu doći koliko puta žele, broj dolazaka nije ograničen.
Od siječnja 2017. godine pokrenuta je aktivnost Savjetovalište za prehranu u Puli na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, a od kraja 2019. godine Savjetovalište pripada Odjelu za promociju zdravih stilova života pri Službi za javno zdravstvo i promicanje zdravlja.
Početkom 2018. godine, Savjetovalište za prehranu, otvoreno je u Pazinu, Labinu i Rovinju. Godinu nakon toga (2019.) otvoreno je Savjetovalište u Bujama, Buzetu te u Poreču. Od polovine 2022. godine otvoreno je Savjetovalište za prehranu u  Kanfanaru, te s početkom 2023. godine i u Novigradu-Cittanova.

Sve usluge Savjetovališta za prehranu su besplatne. Nije potrebna uputnica.

Obavezna je rezervacija termina za savjetovanje putem telefona (052 529 022; 052 529 023; 099 380 4545) ili elektroničke pošte (savjetovaliste@zzjziz.hr).
Ulaz u Savjetovalište za prehranu u Puli je iz Ulice Dinka Vitezića s bočne strane zgrade Nastavnog zavoda.
Pula: jutarnji termini od 7:00 h do 15:00 h; popodnevni termini od 12:00 h do 20:00 h
U ostalim gradovima Savjetovalište za prehranu djeluje u poslijepodnevnim satima jednom do dva puta mjesečno.”
 

Obavezna je rezervacija termina za savjetovanje putem telefona (052 529 022; 052 529 023; 099 380 4545) ili elektroničke pošte (savjetovaliste@zzjziz.hr).
Novi ulaz u Savjetovalište za prehranu iz Ulice Dinka Vitezića s bočne strane zgrade Zavoda za javno zdravstvo u Puli.
Pri ulasku u Zavod obavezno je korištenje zaštitne maske.


Pula: ponedjeljak, srijeda, petak od 7:00 h do 15:00 h; utorak i četvrtak od 12:00 h do 20:00 h


U ostalim gradovima Savjetovalište djeluje u poslijepodnevnim satima dva puta mjesečno.


U posebnim uvjetima epidemije COVID-19 bolesti (boravak kod kuće, hrana kao utjeha),
svi koji imaju potrebu za nutricionističkim savjetovanjem u vezi pravilne prehrane,
izradom jelovnika, posebnih planova prehrane i dijetoterapije,
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 h mogu se javiti stručnjacima Zavoda
na broj 099 380 4545 ili 052/529 022, e-mailom: savjetovaliste@zzjziz.hr
ili putem facebook stranice:  Savjetovalište za prehranu – Zavod za javno zdravstvo IŽ.Aktivnosti Savjetovališta


Radna vremena

termini za studeni:
09.11., 23.11 i 30.11.2023.
od 12:00 - 20:00

termini za studeni:
29.11.2023.
od 12:00 - 20:00

termini za studeni
06.11. i 20.11.2023.
od 12:00 - 20:00

termini za studeni
02.11. i 16.11.2023.
od 12:00 - 20:00

termini za studeni:
28.11.2023.
od 12:00 - 20:00

termini za studeni:
10.11. i 24.11.2023.
od 12:00 - 20:00

termini za studeni:
08.11. i 22.11.2023.

termini za studeni:
13.11. i 27.11.2023.
od 13:00 - 19:00

Kontakti