Promicanje mentalnog zdravlja i prevencija ovisnosti

Promicanje mentalnog zdravlja i prevencija ovisnosti provode se s ciljem informiranja, senzibiliziranja i edukacije stručnjaka i javnosti o problemima mentalnog zdravlja, konzumacije i ovisnosti o psihoaktivnim tvarima i drugim ovisnostima. Programi promicanja mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti izvode se kroz organizaciju tribina za učenike, predavanja za roditelje i djelatnike škola te ostale stručnjake koji dolaze u doticaj s osobama koje imaju poteškoća s područja mentalnog zdravlja ili osobama koje konzumiraju psihoaktivne tvari ili su razvile druge ovisnosti. Također, provode se i kroz organizaciju javnih akcija, informiranje kroz medije i tiskanje promotivno – edukativnog materijala.