Stručna pomoć pri uvođenju i održavanju HACCP sustava

 

Ovisno o potrebama korisnika, Zavod pruža usluge:

cjelokupne implementacije HACCP sustava

stručne pomoći pri uvođenju HACCP sustava prema objavljenim Vodičima

održavanja uspostavljenih HACCP sustava


1. Analizu stanja objekta – detaljan pregled objekta, utvrđivanje sanitarno-tehničkih i organizacijskih uvjeta rada (pisani elaborat obavljene analize stanja objekta i prijedlog svih mjera koje se moraju ukloniti)
2. Edukaciju zaposlenika – praktična edukacija primjenom Vodiča dobre higijenske prakse i radnih uputa za sve procese rada

• Izradu programa godišnjeg održavanja sustava
• Edukaciju zaposlenika uključenih u provedbu sustava
• Reviziju dokumentacije
• Nadzor i kontrolu uspostavljenog sustava
• Provjeru usuglašenosti sustava s važećom zakonskom regulativom
• Rješavanje nesukladnosti u sustavu


Kontakti