Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane

 

Prema važećim zakonskim propisima ispituju se: 

Mikrobiološki  parametri  (aerobne mezofilne bakterije, aerobne  sporogene bakterije, kvasci, plijesni,  sulfitoreducirajuće klostridije, enterobakterije,  Escherichia coli, Salmonella sp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus)

Histamin (HPLC i TLC)

Aditivi (konzervansi, bojila, sladila, arome, antioksidansi, fosfati) 

Kontaminanti (metali, mikotoksini, nitrati, PCB, PAH) 

Ostaci pesticida

Ostaci veterinarskih lijekova (sulfonamidi, kloramfenikol)


Ispitivanje kvalitete hrane

 

Ovisno o vrsti hrane i propisanim zahtjevima ispituju se:

maslinovo ulje: sadržaj slobodnih masnih kiselina, peroksidni broj, specifična UV ekstinkcija (K-brojevi), sastav masnih kiselina, sadržaj voskova, sadržaj polifenola…

alkoholna pića i pivo: alkoholna jakost, udio metilnog alkohola, sadržaj šećera, sadržaj sumpornog dioksida…

med: količina šećera (fruktoza, glukoza, saharoza), količina vode, električna vodljivost,  slobodne kiseline, aktivnost dijastaze, količina hidroksimetilfurfurala

sir i mliječni proizvodi: suha tvar, mliječna mast, mliječna mast u suhoj tvari

kemijski sastav i energetska vrijednost proizvoda (sadržaj vode, pepela /mineralnog ostatka, bjelančevina, masti, šećera, ukupnih ugljikohidrata, vlakana ), kao neophodan dio proizvođačke dokumentacije

energetska i prehrambena vrijednost gotovih obroka.


Kontakti