Kontrola i prosuđivanje mikrobiološke čistoće objekata za proizvodnju i promet hrane i predmeta opće uporabe

 

Provodi se sukladno Pravilniku o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom, a podrazumijeva uzimanje i laboratorijsku analizu briseva radnih površina, postrojenja, opreme, uređaja, pribora, prijevoznih sredstava i ruku osoba koje u poslovanju dolaze u dodir s hranom i predmetima opće uporabe, te ocjenu mikrobiološke čistoće objekta.


Kontakti