Kontrola mikrobiološke čistoće objekata za proizvodnju i promet hrane i predmeta opće uporabe

 

Provodi se sukladno Pravilniku o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09), a podrazumijeva:

1. uzimanje i laboratorijsku analizu briseva radnih površina, postrojenja, opreme, uređaja, pribora, prijevoznih sredstava i ruku osoba koje u poslovanju dolaze u dodir s hranom i predmetima opće uporabe u čistom stanju pripremljenih za uporabu ili početak rada,

2. mjesto, broj i učestalost uzimanja uzoraka za kontrolu mikrobiološke čistoće ovisi o opsegu i vrsti proizvodnje ili pružanja usluga,

3. kontrolu mikrobiološke čistoće objekata treba provoditi najmanje jednom u šest mjeseci za vrijeme rada objekta,

4. ocjenu mikrobiološke čistoće objekta,

5. nezadovoljavajuća mikrobiološka čistoća objekta ugrožava zdravstvenu ispravnost hranete ukazuje na potrebu poduzimanja korektivnih mjera i ponovnog ispitivanja mikrobiološke čistoće.

 

 


Kontakti