Ispitivanje zdravstvene ispravnosti kozmetičkih proizvoda i predmeta široke potrošnje

 

Ovisno o zahtjevima naručitelja i zakonskoj regulativi određuju se:

Mikrobiološki parametri  (aerobne mezofilne bakterije, kvasci i plijesni,  Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans)

pH vrijednost

Metali

Konzervansi 


Ispitivanje materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom

 

Određivanje globalne i specifične migracije 

Određivanje sadržaja teških metala u ambalažnom materijalu (olovo, kadmij, živa, šesterovalentni krom)


Kontakti